Πως λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης

Πως λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης

Πως λειτουργεί η Google

Πως λειτουργεί η Google και κατατάσει τις ιστοσελίδες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο παρακάτω video μπορείτε να δείτε πως λειτουργεί η google και γενικά οι μηχανές αναζήτησης και ταξινομούν τις ιστοσελίδες, σε παγκόσμιο επίπεδο!