Τι είναι newsletter marketing; 04/01/2016 News, newsletter marketing Newsletter marketing Newstetter marketing είναι η διαφήμιση που γίνεται μέσω email. Ουσιαστικά το newsletter marketing είναι ίδιο με το newsletter με τη διαφορά ότι ο στόχος σας είναι να προωθήσετε κάτι (ένα προϊόν, μια ιστοσελίδα, μια υπηρεσία κλπ). Χτίζετε μία λίστα με emails και σε αυτά στέλνετε ένα email για το προϊόν […]

Τι είναι το newsletter marketing 04/01/2016 News, newsletter marketing Newsletter Marketing Newsletter marketing είναι μία υπηρεσία που παρέχουν διάφορες ιστοσελίδες, ώστε να ενημερώνουν διάφορους επισκέπτες που γράφτηκαν σε αυτό, για διάφορα καινούρια πράγματα που δημοσιεύουν ή κάνουν ή πρόκειται να κάνουν. Το newsletter marketing λειτουργεί ως εξής: εγγράφεστε απλά γράφοντας το email σας στη σχετική φόρμα μιας […]