Τι είναι το newsletter marketing 04/01/2016 News, newsletter marketing Newsletter Marketing Newsletter marketing είναι μία υπηρεσία που παρέχουν διάφορες ιστοσελίδες, ώστε να ενημερώνουν διάφορους επισκέπτες που γράφτηκαν σε αυτό, για διάφορα καινούρια πράγματα που δημοσιεύουν ή κάνουν ή πρόκειται να κάνουν. Το newsletter marketing λειτουργεί ως εξής: εγγράφεστε απλά γράφοντας το email σας στη σχετική φόρμα μιας […]