Τι είναι οι λέξεις κλειδιά (keywords);

  • 05/06/2016
  • SEO

λέξεις κλειδιάΛέξεις Κλειδιά

Οι λέξεις κλειδιά (keywords) αποτελούν λέξεις ή και φράσεις που θεωρούνται ότι αντιπροσωπέυουν το εκάστοτε θέμα που περιγράφουν και που χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας. Ο ιδιοκτήτης δηλαδή της ιστοσελίδας αποσκοπεί στην κατά το δυνατό υψηλότερη κατάταξη της ιστοσελίδας του στα αποτελέσματα μιας μηχανής αναζήτησης, όταν κάποιος χρήστης πληκτρολογήσει μία ή περισσότερες από τις λέξεις-κλειδιά που την χαρακτηρίζουν.

Προσοχή όμως! Η χρήση λέξεων κλειδιών (keywords) άσχετων με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας, θα ωθήσει όλους όσους κατέληξαν σε αυτήν χρησιμοποιώντας τις συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά, να φύγουν άμεσα. Αυτό αυξάνει το Bounce Rate γεγονός που δεν εκτιμούν καθόλου οι μηχανές αναζήτησης. Θα πρέπει επομένως, να χρησιμοποιείτε λέξεις-κλειδιά, σχετικές με την ιστοσελίδα, την εταιρία ή τις υπηρεσίες σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την προώθηση ιστοσελίδων, μπορείτε να δείτε στην Γνωσιακή Βάση μας, κάνοντας κλικ εδώ